1400 پنجشنبه 6 آبان
تلفن : 88998805 021

مهندسی تامین کالا

مهندسی تامین کالا از جمله مهم ترین فعالیت های گروه صنعتی تکاب می باشد که بواسطه ی ارتباطات موثر بازرگانی با تامین کنندگان داخلی و خارجی و نیز سرمایه انسانی متخصص توانسته است گامی بزرگ در تعاملات تجاری با پیمانکاران و کارفرمایان در حوزه انرژی و پروژه های زیر ساختی کشور بر دارد. حضور در وندور لیست شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی بعنوان تامین کننده گواهی بر این مدعاست.
به صورت خلاصه خدمات قابل ارائه در این بخش توسط گروه صنعتی تکاب شامل موارد زیر می باشد:
• بررسی نیاز کالایی پیمانکاران و کارفرمایان
• سفارش کالا مطابق با مشخصات مورد نظر پیمانکاران و کارفرمایان
• بازرسی کالا
• نظارت و کنترل تعیین شاخصهای ارزیابی با نظر پیمانکاران و کارفرمایان
• تضمین و کیفیت خدمات و محصولات
• ارسال ، انجام امور گمرکی (در صورت تامین محصول از خارج از کشور مبدا پروژه ) و تحویل کالا