1400 سه شنبه 28 دی
تلفن : 88998805 021

گروه صنعتی تکاب نماد صنعت و تجارت

گروه صنعتی تکاب به عنوان يك هلدينگ تخصصی، خدمات خود را از طريق شركت های زير مجموعه ی خود در حوزه های مهندسی تامین تجهیزات ، طراحی، ساخت و تولید و سرمایه گذاری  در پروژه ها به پیمانکاران و کارفرمایان ارائه می دهد.